แสดงข้อมูลฮาร์ดแวร์อย่างถาวรบนหน้าจอใน Windows โดยไม่ต้องใช้แอพพลิเคชั่น

วิดีโอสอนการแสดงข้อมูลฮาร์ดแวร์บนหน้าจออย่างถาวรคืออะไร? ในวิดีโอสอนการแสดงข้อมูลฮาร์ดแวร์บนหน้าจออย่างถาวรคุณจะเห็นว่าเราสามารถแสดงข้อมูลฮาร์ดแวร์ที่สนใจบนหน้าจอได้อย่างไรโดยไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามบน Windows เหตุใดเราจึงต้องแสดงข้อมูลฮาร์ดแวร์ตลอดเวลาบนหน้าจอ? ลา… [อ่านเพิ่มเติม ... ]