วิธีปรับเทียบเข็มทิศในโทรศัพท์ Android ของคุณ - เมื่อการนำทางเป็นบ้า

วิธีปรับเทียบเข็มทิศในโทรศัพท์ Android ของคุณเกี่ยวกับบทช่วยสอนนี้วิธีปรับเทียบเข็มทิศในโทรศัพท์ Android ของคุณเป็นอย่างไร ในวิดีโอแนะนำการใช้งานนี้คุณจะแสดงวิธีการปรับเทียบเข็มทิศหรือเข็มทิศของโทรศัพท์ Android ของคุณเมื่อโทรศัพท์ระบุทิศทางในซอฟต์แวร์นำทางหรือซอฟต์แวร์ปฐมนิเทศนักท่องเที่ยวอย่างไม่ถูกต้อง การรบกวนของเข็มทิศในโทรศัพท์ปรากฏขึ้นอย่างไร ... [อ่านเพิ่มเติม ... ]