บันทึกและระยะทางสกัดกั้นการโทรออกจากโทรศัพท์ใด ๆ Android

การบันทึกและสกัดกั้นการโทรระยะไกล - ทำอย่างไร? ในการบันทึกการโทรเราจะใช้โปรแกรมที่เรียกว่า ACR ซึ่งเป็นบริการฟรี ช่วยให้เราสามารถบันทึกการโทรทั้งหมดหรือเฉพาะบางสายโดยอัตโนมัติโดยมีการกรองต่อผู้ติดต่อ แอปพลิเคชั่นบันทึกการโทร ACR เห็นได้ชัดว่าเป็นแอปพลิเคชันสำหรับ Android [อ่านเพิ่มเติม ... ]