การตั้งค่าการติดตั้งฮาร์ดแวร์จับ TV Tuner จาก Leadtek - HD วิดีโอกวดวิชา

"" เครื่องรับสัญญาณทีวีการใช้ตัวเลือกการกำหนดค่า TV / FM คุณสามารถ จำกัด การจับภาพเคลื่อนไหวเป็นขนาดที่กำหนดเป็นเมกะไบต์หรือวินาที เครื่องรับสัญญาณทีวีจับสัญญาณทีวีอะนาล็อกและแปลงให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ สิ่งนี้ช่วยให้คุณดูรายการทีวีบนคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของคุณ จากนั้นเครื่องรับสัญญาณทีวีประสิทธิภาพสูงสามารถลบ ... [อ่านเพิ่มเติม ... ]