Emoji เป็นชื่อไฟล์บน Windows 10 🐏

กวดวิชา Emoji like ต้องการชื่อไฟล์ใน Windows 10 คืออะไร? ในวิดีโอสอนอิโมจิเป็นชื่อไฟล์ฉันจะแสดงให้คุณเห็นสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ในวันนี้เดินบนอินเทอร์เน็ต ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง แต่ดี ฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณสามารถใช้ Emoji ในชื่อไฟล์ได้อย่างไร เราจะใช้อิโมจิเป็นชื่อไฟล์ได้อย่างไร ... [อ่านเพิ่มเติม ... ]